DIN VIAȚA COMUNITĂȚII - NOUTĂȚILE SĂPTĂMÂNII
Apariție editorială inedită

Apariție editorială inedită

 

Stimați colegi Profesori și Învățători,

 

Dorim să împărtășim cu dvs. roadele unui proiect excepțional, creat din dragostea, profesionalismul și dăruirea unui artist și dascăl de vocație, Maria Cosmina Dragomir, profesor al Liceului Teoretic „Sfinții Trei Ierarhi”. Este vorba despre apariția inedită a unor manuale (aprobate de Ministerul Educației), destinate Ciclului Primar („Arte Vizuale și Abilități Practice” – clasa a III-a și „Arte Vizuale și Abilități Practice” – clasa a IV-a), care sunt ilustrate în întregime de către copii. După cum însăși autoarea mărturisește, în proiect au fost implicați aproximativ 1000 de copii, proveniţi din diverse zone (rural, urban), de diferite condiţii sociale (inclusiv copii instituţionalizaţi), dând naștere unei arhive valoroase, cu peste 10.000 de creații plastice, care se încadrează în cel puțin 25 de secţiuni artistice şi tehnici de lucru, și care au fost, în urma unor multiple selecții, baza materialului ilustrativ final din variantele tipărite sau extinse, pe suport digital, ale manualelor.

Crearea acestui tip de manuale s-a pliat pe o nevoie reală de repere spirituale și metodologice, întrucât sunt primele care acoperă domeniul artistic și care au apărut până acum – la acest nivel de complexitate – în oferta editorială a Ministerului Educației pentru această grupă de vârstă. Întreaga echipă a colaborat propunându-și nu doar o simplă carte care să completeze bagajul unui școlar, ci o resursă de suflet și empatie în care orice copil să se regăsească, să i se confirme valori, să i se aprobe și detalieze ceea ce deja a intuit pe tărâmul comunicării verbale, nonverbale, gestuale, plastice, ludice etc.” (Prof. Dr. Maria Cosmina Dragomir)

La conturarea acestui proiect au participat specialiști din diferite domenii interdisciplinare: psiho-pedagogi, teologi, critici și istorici de artă, filologi, artiști, muzicieni, actori, coregrafi, arhitecți, specialiști în imagine-film, fizicieni, savanți, muzeografi, restauratori, reușind astfel să integreze holistic o multitudine de perspective socio-educaționale, artistice și culturale, facilitând copilului înțelegerea conceptelor din manualele de studiu.


5 motive pentru care recomandăm manualele de AVAP apărute la editura Corint:

1.     Sunt rodul unui studiu îndelungat (care a durat 25 de ani) asupra pedagogiei de artă și a psihologiei copilului, reflectat mai întâi într-o lucrare de doctorat coordonată de specialiști de vârf în domeniu, și astfel aplică descoperiri de ultimă oră în psihologie, filosofia educației și pedagogia de artă.

2.     Sunt pilotate în prealabil în diverse instituții de învățământ, atingând grupuri țintă cu nevoi și pregătire diverse și respectă chiar în aceste condiții un unic curriculum național, oferit în toate detaliile sale pe de o parte și, pe de altă parte, îl introduc copiilor într-o formă aplicată, diversă, cuceritoare.

3.     Abordează toată aria materiilor școlare din anul de studiu într-un mod integrat, fixând prin artă cunoștințe dobândite la alte discipline sau aduc lămuriri acestora prin tehnici artistice diverse sau prin investigație ludică, urmărind dezvoltarea potențialului, a sensibilității și a caracterului copilului.

4.     Stimulează copilul arătându-i evantaiul tuturor ramurilor artistice și lăsându-l să preguste frumusețea fiecăreia dintre cele șapte arte, prin specialiști intervievați care au intervențiile lor marcate în manual. În afară de experimentarea strictă a tuturor secțiunilor artelor vizuale, copilul este invitat să cânte, să scrie, să recite, să danseze, să joace teatru, să facă fotografie și film, să construiască etc.

5.     Aceste instrumente didactice coroborează valorile perene ale învățământului tradițional și ale învățării formale – cu inovațiile tehnicilor de învățare nonformală și informală având, în afara scopului cognitiv, și un rol proiectiv al emoțiilor, pe de o parte, și, pe de altă parte, unul terapeutic, prin stimularea exprimării verbale și nonverbale pe care le inițiază. Manualele pun mai puțin accent pe tehnici acumulate, cât pe spiritualitate și pe înțelegerea profundă a ritmurilor naturii care generează Frumosul.

CUM POT FI ACHIZIȚIONATE MANUALELE:

1. Accesați site-ul www.manuale.edu.ro și selectați clasa și disciplina care vă interesează.

2. Răsfoiți manualele aprobate de Ministerul Educației pentru disciplina respectivă, atât în format PDF, cât și digital.

3. Alegeți informat manualul cel mai potrivit pentru clasa dvs.

4. Anunțați alegerea în ședința catedrei sau ariei curriculare pentru a se consemna în procesul-verbal.

5. Procesul-verbal, care conține și numărul de manuale necesare, trebuie avizat de directorul școlii și înregistrat la secretat.

6. Delegatul școlii înregistrează comenzile și le transmite către responsabilul cu manualele școlare de la nivelul Inspectoratului școlar județean sau al municipiului București.

7. Editura aleasă primește comanda de la Ministerul Educației, iar manualele ajung GRATUIT pe băncile elevilor dvs.

 

Pr. prof. dr. Vasile Gavrilă

Președinte al Consiliului de Coordonare al LTSTI

 

***

Conținutul este distribuit, astfel, în mod subtil prin intermediul mai multor tipuri de secțiuni care formează o construcție logică, ce se păstrează consecvent pe întreg parcursul manualului. Informațiile transmise prin text și prin imagini, simboluri, elemente multimedia sau text - suport  sunt corecte din punct de vedere științific, iar acestea au aplicabilitate directă, în viața de zi cu zi a copiilor. Manualul respectă fidel competențele generale și specifice din programa școlară în vigoare și asociază în mod original competențele, respectiv combinatorica de atitudini – abilități – cunoștințe cu elementele de conținut, sarcini de lucru, imagine și simboluri, precum și cu elementele de evaluare. Adresarea este directă, prietenoasă, nu avem propriu-zis un text academic, dar informația științifică este prezentă în modalități variate, prin secvențe marcate corespunzător.

Recomand manualul de Arte vizuale și abilități practice pentru clasa a IV-a deoarece reușește să abordeze la un nivel superior conceptul de manual școlar – atât prin adresarea directă către public (elevi), cât și prin modalitățile de organizare a conținuturilor în secvențe diferite, cu rol în activizarea și mobilizarea elevilor pentru studiul temei propuse. Realismul adresării prin prezența directă a copiilor în imaginile ce însoțesc procesul de elaborare a lucrărilor propuse depășesc modalitățile tehnice, neutre, sterile din punct de vedere emoțional pe care le regăsim, de regulă, în manuale, în efortul de păstrare a științificității și respectării unor criterii tehnice pentru selecția  acestora în competițiile de manuale.”

 

Oana Moșoiu, lector universitar, dr. în Științele Educației, Universitatea din București – Facultatea de Psihologie și Științele Educației

 

„Prin modalitățile de lucru propuse și prin ritmul de învățare adaptativ, proiectul se înscrie în zona de instrumente didactice utilizabile în formarea copiilor, dintr-o perspectivă modernă, integrată, holistică, a conceptelor științifice specifice domeniului artistic.

Prin valorile didactice promovate, manualul însumează în mod optim valori ale învățământului tradițional și formal, inovații ale tehnicilor de învățare nonformală și informală, astfel încât pe lângă un scop strict cognitiv, acesta se dovedește a fi și un instrument salutar în stimularea sau proiectarea unor procese afective și terapeutice importante pentru toate vârstele copilului.

Remarcabilă este densitatea de informație cuprinsă în fiecare lecție propusă, modalitatea prin care partea științifică este transferată la modul de înțelegere al vârstei copilului.”


Camelia Rusu-Sadovei
, profesor gr. I, catedra de Arte Vizuale, Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”, Suceava 

 

 

„Experiența pedagogică a Cosminei Dragomir face ca materialul propus să favorizeze importante valenţe educative, formative şi creative. Atât exemplele vizuale, cât și propunerile de activități specifice artelor influenţează în mod deosebit spiritualitatea și conturarea personalităţii umane, contribuind la dezvoltarea receptivităţii faţă de actul de cultură, la formarea şi cultivarea gustului faţă de frumos şi faţă de adevăr, realizând, în acelaşi timp, completarea culturii generale a copiilor. Lucrarea susține cunoaşterea caracteristicilor artei şi oferă posibilitatea intrării în contact cu procesul de creaţie universal.

Cu o remarcabilă experiență pedagogică, dublată de o parte discretă, dar coerentă de formator în ceea ce înseamnă gustul estetic, proiectul editorial este un reper educațional firesc și necesar prin versatilitatea inter și transdisciplinară.

Manualele sunt atractive, ușor de urmărit, vin în întâmpinarea nevoilor de cunoaștere a micilor artiști, aflați la începutul drumului lor în artă. Sunt axate pe zona de comunicare ca element de legătură între toate domeniile artistice și cele științifice. Experimentul artistic ca modalitate de învățare este secondat de invitația generoasă făcută copilului de a se manifesta prin cânt, dans, scris, joc de rol, etc., pentru a înțelege și a-și asuma în mod propriu și conștient un sistem de comunicare fundamental.”

Oana Ruxandra Hrișcă, lector universitar, doctor în arte plastice și decorative, Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava, Facultatea de Științe ale Educației

 

RO EN
Din viața comunității
Dăruind vei dobândi! 
Redirecționați 3,5% către „Fundația Tradiția Românească”!

NOUTĂȚILE SĂPTĂMÂNII

Dăruind vei dobândi!
Redirecționați 3,5% către „Fundația Tradiția Românească”! Mai mult

Serile Filocalice Mai mult

O pildă pentru toți care lucrează în Via Domnului Mai mult

Lansare de carte, 04 Septembrie, ora 19:00! Mai mult

Temelia Eternității se naște în Biserică! Mai mult

„Cuvânt Bun”, nr. 29! Mai mult

Apariție editorială inedită Mai mult

„Dăruind vei dobândi”! REDIRECȚIONEAZĂ 3,5% către FTR Mai mult

NOUTĂȚI EDITORIALE: „Răstignind Lumina lumii: Liturghia cuvântului la răscruce de vremuri”, de Pr. Dr. Vasile Gavrilă Mai mult

„Cuvânt Bun”, nr. 27!
O lume sub semnul lui „nimic nu va mai fi cum a fost” Mai mult

Toate evenimentele
calendar ortodox
programul slujbelor

Săptămâna 15 - 21 iulie 2024


Marti
18:00 Acatistul Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului

Miercuri
15:00 Taina Sfintei Spovedanii
18:00 Paraclisul Maicii Domnului

Joi
18:00 Acatistul Sfântului Ierarh Nicolae

Vineri
15:00 Taina Sfintei Spovedanii
18:00 Vecernie cu litie

Sambata
Sf. Prooroc Ilie
08:00 Utrenia
09:00 Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie
18:00 Vecernie

Duminica
08:00 Utrenia
09:30 Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie

* * *

Biserica este deschisa zilnic, dupa cum urmeaza:
Luni: 08:00 - 19:00
Marti: 08:00 - 20:00
Miercuri: 08:00 - 22:00
Joi: 08:00 - 20:00
Vineri: 08:00 - 22:00
Sambata: 08:00 - 21:00
Duminica: 08:00 - 15:00