CUVÂNT DE FOLOS

"Vom vedea pe Dumnezeu precum este" - din cuvintele părintelui Sofronie Saharov

"La începutul vieții mele la Athos îmi amintesc că am rugat pe un pustnic să-mi vorbească despre rugăciu­ne. Observând în rugămintea mea dorința de a auzi despre rugăciunea cea înaltă, mi-a răspuns:

Vom vorbi despre cele ce sunt în limitele măsurii noastre; a vorbi despre ceea ce este mai presus de noi se poate pres­chimba în grăire în deșert.

M’am rușinat de cuvintele lui, dar totuși am îndrăznit să spun:

Este drept, eu doresc să aflu despre ceva mai desăvârșit, despre ceea ce depășește măsura mea. Dar nu pentru ca pretind la ceea ce este mai presus de mine, nu; ci pentru că mi se pare a fi neapărat nevoie a zări cumva o stea călăuzitoare, pen­tru a mă cerca pe sine-mi dacă sunt pe calea cea dreaptă. Pe vremuri marinarii se îndreptau după o stea nespus de îndepărtată; așa și eu, aș dori să am în duhul meu viziu­nea adevăratului criteriu, fie el negândit de înalt, spre a nu mă împăca cu acel puțin ce am cunoscut până în cea­sul de față.

Sfântul bărbat a încuviințat că a gândi astfel este nu numai îngăduit, dar că așa și trebuie.

Mereu eram sfâșiat de conștiința nevoii neapărate de a înțelege: De ce m’am născut în această lume?… Unde mergem noi toți?… Până unde putem ajunge?… Care este „sfârșitul” nostru? A nu cunoaște toate aces­tea este un coșmar de neîndurat, un nesfârșit chin. Obiectul căutării este unul măreț. Dar numai gândul la totala neputință de a ajunge la Cel căutat îmi risipea orice insuflare, și deznădejdea îmi cuprindea sufletul: Mai bine nu mă nășteam. Liniștit în cele din afară, lă­untric eu mă frământam. Nu am scăpat de a rătăci pe căi străine Creștinismului. Totul însă era întunerec. Crescând cu vârsta, m’am întâlnit cu Hristos, Care a spus: „Îndrăzniți, Eu am biruit lumea” (Io. 16:33). Și iarăși: „Împărăția cerurilor se silește și silitorii o răpesc pe ea" (Mt. 11:12). Și El a vărsat în inima mea o insu­flare ce nu m’a mai părăsit. Greutățile nu foarte mă înfricoșau, dar înțelegeam nebunia îndrăznirii de a urma Lui: a birui lumea. Biruința lui Hristos – să o fac biru­ința mea, către ceea ce și tot omul este chemat; dacă El a zis despre Sine că „El este calea”, atunci nu este exclus ca înaintea noastră, într’un oarecare moment, să se ivească sarcina unei lupte pieptiș cu lumea întreagă. Oare nu fusese El părăsit de toți (Io. 16:32), chiar și de Tatăl (Mt. 27:46)?

Curând mi s’a descoperit caracterul neobișnuit al învățăturii lui Hristos. Pe de o parte, sunt dureros conștient de nimicnicia mea; pe de alta – tânjesc către Cel Fără-de-început. Rugăciunea către Dânsul, neabătut ține duhul înaintea Feței Absolutului; nu a unuia ab­stract, filosofic, așa cum fusese înainte pentru mine, ci înaintea Celui Viu si Personal. Se descoperă Hristos, Cel ce S’a pogorât în adâncurile iadului, iar apoi S’a înălțat la Ceruri, Cel ce șade „de-a dreapta Tatălui”, Cel ce poartă în Sine întreaga deplinătate a Ființei. Iar El – este Calea noastră.Arhim. Sofronie Saharov - Vom vedea pe Dumnezeu precum este
Editura Reîntregirea
RO EN
Din viața comunității

NOUTĂȚILE SĂPTĂMÂNII

Învierea Domnului Mai mult

Rânduiala Spălării picioarelor Mai mult

Campania de colectare a celor 2% Mai mult

CAMPANIA NAŢIONALĂ „APĂRAŢI COPIII ROMÂNIEI! SPUNEŢI „NU” IDEOLOGIEI DE GEN Mai mult

Impresii din pelerinajul in Egipt si Israel Mai mult

Stadiul lucrărilor de restaurare fațade și înlocuire învelitoare Mai mult

Centenar pentru Penitenciar - un proiect A.S.C.O.R. Mai mult

Liceul Teoretic Sfinții Trei Ierarhi își mărește echipa Mai mult

Noul pliant de prezentare al bisericii Mai mult

Rezultate remarcabile obținute de elevii Liceului Teoretic ”Sfinții Trei Ierarhi” la Evaluarea Națională Mai mult

Noutăţi editoriale la Editura Fundaţiei Tradiţia Românească Mai mult

Apel către părinții copiilor Mai mult


AGENDA SĂPTĂMÂNII

Impresii de la Locurile Sfinte Mai mult

Toate evenimentele
calendar ortodox
programul slujbelor

16 - 22 septembrie 2019


Marti
ora 18:00 Acatistul „Sf. Acoperământ al Maicii Domnului“

Miercuri
ora 15:00 Taina Sfintei Spovedanii
ora 18:00 Paraclisul Maicii Domnului

Joi
ora 18:00 Acatistul Sfântului Nicolae

Vineri
15:00 Taina Sfintei Spovedanii
18:00 Taina Sfântului Maslu

Sambata
08:00 Utrenia
09:00 Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie
18:00 Vecernie

Duminica
08:00 Utrenia
09:30 Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie

* * *

Biserica este deschisa zilnic, dupa cum urmeaza:
Luni: 07:00 - 19:00
Marti: 07:00 - 20:00
Miercuri: 07:00 - 22:00
Joi: 07:00 - 20:00
Vineri: 07:00 - 22:00
Sambata: 07:00 - 21:00
Duminica: 07:00 - 15:00