EVANGHELIA DUMINICII

Matei 9, 27 - 35

Vindecarea a doi orbi din naștere

27.Plecând Iisus de acolo, doi orbi se ţineau după El strigând şi zicând: Miluieşte-ne pe noi, Fiule al lui David.
28.După ce a intrat în casă, au venit la El orbii şi Iisus i-a întrebat: Credeţi că pot să fac Eu aceasta? Zis-au Lui: Da, Doamne!
29.Atunci S-a atins de ochii lor, zicând: După credinţa voastră, fie vouă!
30.Şi s-au deschis ochii lor. Iar Iisus le-a poruncit cu asprime, zicând: Vedeţi, nimeni să nu ştie.
31.Iar ei, ieşind, L-au vestit în tot ţinutul acela.

32.Şi plecând ei, iată au adus la El un om mut, având demon.
33.Şi fiind scos demonul, mutul a grăit. Iar mulţimile se minunau zicând: Niciodată nu s-a arătat aşa în Israel.
34.Dar fariseii ziceau: Cu domnul demonilor scoate pe demoni.
35.Şi Iisus străbătea toate cetăţile şi satele, învăţând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia împărăţiei şi vindecând toată boala şi toată neputinţa în popor.


CUVÂNT DE FOLOS

"Vom vedea pe Dumnezeu precum este" - din cuvintele părintelui Sofronie Saharov

"La începutul vieții mele la Athos îmi amintesc că am rugat pe un pustnic să-mi vorbească despre rugăciu­ne. Observând în rugămintea mea dorința de a auzi despre rugăciunea cea înaltă, mi-a răspuns:

Vom vorbi despre cele ce sunt în limitele măsurii noastre; a vorbi despre ceea ce este mai presus de noi se poate pres­chimba în grăire în deșert.

M’am rușinat de cuvintele lui, dar totuși am îndrăznit să spun:

Este drept, eu doresc să aflu despre ceva mai desăvârșit, despre ceea ce depășește măsura mea. Dar nu pentru ca pretind la ceea ce este mai presus de mine, nu; ci pentru că mi se pare a fi neapărat nevoie a zări cumva o stea călăuzitoare, pen­tru a mă cerca pe sine-mi dacă sunt pe calea cea dreaptă. Pe vremuri marinarii se îndreptau după o stea nespus de îndepărtată; așa și eu, aș dori să am în duhul meu viziu­nea adevăratului criteriu, fie el negândit de înalt, spre a nu mă împăca cu acel puțin ce am cunoscut până în cea­sul de față.

Sfântul bărbat a încuviințat că a gândi astfel este nu numai îngăduit, dar că așa și trebuie.

Mereu eram sfâșiat de conștiința nevoii neapărate de a înțelege: De ce m’am născut în această lume?… Unde mergem noi toți?… Până unde putem ajunge?… Care este „sfârșitul” nostru? A nu cunoaște toate aces­tea este un coșmar de neîndurat, un nesfârșit chin. Obiectul căutării este unul măreț. Dar numai gândul la totala neputință de a ajunge la Cel căutat îmi risipea orice insuflare, și deznădejdea îmi cuprindea sufletul: Mai bine nu mă nășteam. Liniștit în cele din afară, lă­untric eu mă frământam. Nu am scăpat de a rătăci pe căi străine Creștinismului. Totul însă era întunerec. Crescând cu vârsta, m’am întâlnit cu Hristos, Care a spus: „Îndrăzniți, Eu am biruit lumea” (Io. 16:33). Și iarăși: „Împărăția cerurilor se silește și silitorii o răpesc pe ea" (Mt. 11:12). Și El a vărsat în inima mea o insu­flare ce nu m’a mai părăsit. Greutățile nu foarte mă înfricoșau, dar înțelegeam nebunia îndrăznirii de a urma Lui: a birui lumea. Biruința lui Hristos – să o fac biru­ința mea, către ceea ce și tot omul este chemat; dacă El a zis despre Sine că „El este calea”, atunci nu este exclus ca înaintea noastră, într’un oarecare moment, să se ivească sarcina unei lupte pieptiș cu lumea întreagă. Oare nu fusese El părăsit de toți (Io. 16:32), chiar și de Tatăl (Mt. 27:46)?

Curând mi s’a descoperit caracterul neobișnuit al învățăturii lui Hristos. Pe de o parte, sunt dureros conștient de nimicnicia mea; pe de alta – tânjesc către Cel Fără-de-început. Rugăciunea către Dânsul, neabătut ține duhul înaintea Feței Absolutului; nu a unuia ab­stract, filosofic, așa cum fusese înainte pentru mine, ci înaintea Celui Viu si Personal. Se descoperă Hristos, Cel ce S’a pogorât în adâncurile iadului, iar apoi S’a înălțat la Ceruri, Cel ce șade „de-a dreapta Tatălui”, Cel ce poartă în Sine întreaga deplinătate a Ființei. Iar El – este Calea noastră.Arhim. Sofronie Saharov - Vom vedea pe Dumnezeu precum este
Editura Reîntregirea
RO EN
Din viața comunității

NOUTĂȚILE SĂPTĂMÂNII

Colectă de produse alimentare neperisabile pentru copii de la Valea Plopului Mai mult

Pelerinaj în Israel în perioada 18-24 August 2014 Mai mult

Slujba de pomenire pentru Cuviosul Sofronie Saharov și Cuviosul Paisie Aghioritul Mai mult

Colectă pentru acoperirea cheltuielilor cu întreținerea bisericii Mai mult

A apărut nr. 15 al revistei „Schimbarea la Față‟, revista ASCOR-ului Bucureşti; revista se găseşte la pangarul bisericii noastre. Mai mult

Campanie de colectare 2%
pentru Fundația Tradiția Românească Mai mult

Vizita Preafericitului Părinte Patriarh Daniel Mai mult

Apel către părinții copiilor Mai mult


AGENDA SĂPTĂMÂNII

Impresii de la Locurile Sfinte Mai mult

Toate evenimentele
Întrebarea săptămânii
Vă rugăm să ne vorbiți despre acceptarea suferinței și a morții biologice ca binecuvântare Ascultă răspunsul
Trimite-ne o întrebare
Întrebări precedente
calendar ortodox
programul slujbelor

28 iulie - 03 August 2014


Marti
18:00 Acatistul Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului

Miercuri
15:00 Taina Sfintei Spovedanii;
18:00 Paraclisul închinat icoanei Maicii Domnului Pantanassa

Joi
18:00 Acatistul Sfântului Nicolae

Vineri
15:00 Taina Sfintei Spovedanii;
18:00 Taina Sfântului Maslu

Sambata
08:00 Utrenia;
09:00 Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie;
18:00 Vecernie

Duminica
08:00 Utrenia;
09:30 Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie