EVANGHELIA DUMINICII

Marcu 10, 32-45; Luca 7, 36-50

Duminica a cincea din Post (a Sf. Maria Egipteanca)

32. Şi erau pe drum, suindu-se la Ierusalim, iar Iisus mergea înaintea lor. Şi ei erau uimiţi şi cei ce mergeau după El se temeau. Şi luând la Sine, iarăşi, pe cei doisprezece, a început să le spună ce aveau să I se întâmple:
33.Că, iată, ne suim la Ierusalim şi Fiul Omului va fi predat arhiereilor şi cărturarilor; şi-L vor osândi la moarte şi-L vor da în mâna păgânilor.
34.Şi-L vor batjocori şi-L vor scuipa şi-L vor biciui şi-L vor omorî, dar după trei zile va învia.
35.Şi au venit la El Iacov şi Ioan, fiii lui Zevedeu, zicându-I: Învăţătorule, voim să ne faci ceea ce vom cere de la Tine.
36.Iar El le-a zis: Ce voiţi să vă fac?
37.Iar ei I-au zis: Dă-ne nouă să şedem unul de-a dreapta Ta, şi altul de-a stânga Ta, întru slava Ta.
38.Dar Iisus le-a răspuns: Nu ştiţi ce cereţi! Puteţi să beţi paharul pe care îl beau Eu sau să vă botezaţi cu botezul cu care Mă botez Eu?
39.Iar ei I-au zis: Putem. Şi Iisus le-a zis: Paharul pe care Eu îl beau îl veţi bea, şi cu botezul cu care Eu mă botez vă veţi boteza.
40.Dar a şedea de-a dreapta Mea, sau de-a stânga Mea, nu este al Meu a da, ci celor pentru care s-a pregătit.
41.Şi auzind cei zece, au început a se mânia pe Iacov şi pe Ioan.
42.Şi Iisus, chemându-i la Sine, le-a zis: Ştiţi că cei ce se socotesc cârmuitori ai neamurilor domnesc peste ele şi cei mai mari ai lor le stăpânesc.
43.Dar între voi nu trebuie să fie aşa, ci care va vrea să fie mare între voi, să fie slujitor al vostru.
44.Şi care va vrea să fie întâi între voi, să fie tuturor slugă.
45.Că şi Fiul Omului n-a venit ca să I se slujească, ci ca El să slujească şi să-Şi dea sufletul răscumpărare pentru mulţi.


36. Unul din farisei L-a rugat pe Iisus să mănânce cu el. Şi intrând în casa fariseului, a şezut la masă.
37.Şi iată era în cetate o femeie păcătoasă şi, aflând că şade la masă, în casa fariseului, a adus un alabastru cu mir.
38.Şi, stând la spate, lângă picioarele Lui, plângând, a început să ude cu lacrimi picioarele Lui, şi cu părul capului ei le ştergea. Şi săruta picioarele Lui şi le ungea cu mir.
39.Şi văzând, fariseul, care-L chemase, a zis în sine: Acesta, de-ar fi prooroc, ar şti cine e şi ce fel e femeia care se atinge de El, că este păcătoasă.
40.Şi răspunzând, Iisus a zis către el: Simone, am să-ţi spun ceva. Învăţătorule, spune, zise el.
41.Un cămătar avea doi datornici. Unul era dator cu cinci sute de dinari, iar celălalt cu cincizeci.
42.Dar, neavând ei cu ce să plătească, i-a iertat pe amândoi. Deci, care dintre ei îl va iubi mai mult?
43.Simon, răspunzând, a zis: Socotesc că acela căruia i-a iertat mai mult. Iar El i-a zis: Drept ai judecat.
44.Şi întorcându-se către femeie, a zis lui Simon: Vezi pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta şi apă pe picioare nu Mi-ai dat; ea însă, cu lacrimi, Mi-a udat picioarele şi le-a şters cu părul ei.
45.Sărutare nu Mi-ai dat; ea însă de când am intrat, n-a încetat să-Mi sărute picioarele.
46.Cu untdelemn capul Meu nu l-ai uns; ea însă cu mir Mi-a uns picioarele.
47.De aceea îţi zic: Iertate sunt păcatele ei cele multe, căci mult a iubit. Iar cui se iartă puţin, puţin iubeşte.
48.Şi a zis ei: Iertate îţi sunt păcatele.
49.Şi au început cei ce şedeau împreună la masă să zică în sine: Cine este Acesta care iartă şi păcatele?
50.Iar către femeie a zis: Credinţa ta te-a mântuit; mergi în pace.CUVÂNT DE FOLOS

Canonul cel Mare (Alexander Schmemann, "Postul Mare")

Canonul poate fi descris cel mai bine ca o plângere de pocăinţă care ne vorbeşte despre proporţiile şi adâncimea păcatului, tulburând sufletul cu jale, căinţă şi nădejde. Cu o măiestrie unică, Sfântul Andrei împleteşte marile teme biblice — Adam şi Eva, Raiul şi căderea în păcat, Noe şi Potopul, David, Pământul făgăduinţei şi, în cele din urmă, Hristos şi Biserica — cu mărturisirea păcatului şi cu pocăinţa. Evenimentele istoriei sfinte sunt dezăvluite ca evenimente ale vieţii mele, faptele lui.

Dumnezeu din trecut ca fapte îndreptate spre mine şi mântuirea mea, tragedia păcatului şi a trădării ca drama mea personală.

Viaţa mea îmi este prezentată ca o parte a luptei măreţe şi atotcuprinzătoare dintre Dumnezeu şi puterile întunericului care s-au răzvrătit împotriva Lui.

Exemplele scripturistice sunt mai mult decât simple „parabole" — aşa cum mulţi oameni cred — şi „care găsesc deci acest Canon prea „istovitor", prea încărcat cu nume şi întâmplări nesemnificative! De ce să vorbim, se întreabă ei, de Cain şi Abel, de David şi Solomon, când ar putea fi cu mult mai simplu să spun: „Am păcătuit"? Ceea ce ei nu înţeleg, totuşi, este că simplul cuvânt păcat în tradiţia biblică şi creştină are o încărcătură pe care omul „modern" este, pur şi simplu, incapabil să o cuprindă şi care face ca mărturisirea păcatelor sale să fie ceva foarte diferit de adevărata pocăinţă creştină. Mediul cultural în care trăim şi care modelează concepţia noastră asupra lumii, exclude în fapt noţiunea de păcat. Căci dacă păcatul este întâi de toate căderea omului de la o foarte mare înălţime spirituală, respingerea de către om a „chemării sale înalte", ce pot însemna toate acestea înăuntru] unei culturi care ignoră şi neagă această „mare înălţime" şi această „chemare" şi care defineşte omul nu ca pe cel „de deasupra" ci ca pe cel de „dedesubt" — o cultură care chiar şi atunci când nu îl neagă făţiş pe Dumnezeu este, în realitate, materialistă până în cele mai adânci structuri ale sale, care se gândeşte la viaţa omului numai în termenii bunurilor materiale şi ignoră vocaţia sa transcendentală?

Rolul şi scopul Canonului cel Mare este să ne descopere păcatul şi, astfel, să ne conducă spre pocăinţă; să descopere păcatul nu prin definiţii şi înşiruiri ci printr-o adâncă meditaţie asupra măreţei istorii biblice, care este, cu adevărat, o istorie a păcatului, a pocăinţei şi a iertării. Această meditaţie ne duce într-o cultură duhovnicească diferită, ne provoacă cu o viziune total diferită asupra omului, asupra vieţii sale, asupra ţelurilor şi motivaţiilor sale. Ea reface în noi spaţiul spiritual fundamental în cadrul căruia pocăinţa devine din nou posibilă. Când auzim de exemplu:

„Nu m-am asemănat, Iisuse, dreptăţii luiAbel. Daruri primite nu ţi-am adus Ţie nici odinioară, nici fapte dumnezeieşti, nici jertfă curată, nici viaţă fără prihană", înţelegem că istoria primei jertfe (cea a lui Cain şi Abel — n.tr.), atât de lapidar amintită în Biblie, ne descoperă ceva esenţial despre propria noastră viaţă, despre însăşi fiinţa umană, înţelegem că înainte de toate păcatul este respingerea vieţii ca ofrandă sau jertfă adusă lui Dumnezeu sau, cu alte cuvinte, păcatul este respingerea orientării divine a vieţii, deci, acel păcat este, la originile sale, deviaţia iubirii noastre de la ţelul său final.

Aceasta este descoperirea care face posibilă mărturisirea a ceva ce este atât de profund îndepărtat de experienţa „modernă" a vieţii şi care acum devine atât de adevărat din punct de vedere

„existenţial": „Ziditorule, făcându-mă lut viu, ai pusîntru mine trup şi oase, şi suflare de viaţă! Ci, o, Făcătorul meu, Mântuitorule şi Judecătorule, primeşte-mă pe mine, cel ce mă pocăiesc."

Pentru a fi ascultat cum se cuvine, Canonul cel Mare presupune, desigur, cunoaşterea Sfintei Scripturi şi priceperea de a ne împărtăşi din meditaţiile asupra înţelesurilor Canonului pentru noi. Dacă astăzi atât de mulţi oameni îl consideră plicticos şi fără sens, aceasta e din cauza credinţei lor, care nu se mai hrăneşte din izvorul Sfintelor Scripturi care, pentru Părinţii Bisericii, era izvorul credinţei. Trebuie să învăţăm din nou cum să intrăm într-o lume ca aceea descoperită de Biblie şi cum să trăim în ea; şi nu există o cale mai bună către această lume decât Liturghia Bisericii, care nu reprezintă numai transmiterea unor învăţături biblice ci tocmai descoperirea felului biblic de viaţă.

Călătoria Postului începe astfel cu o reîntoarcere la „punctul de plecare" — lumea Creaţiei, Căderii şi Răscumpărării, o lume în care toate lucrurile vorbesc de Dumnezeu şi reflectă slava Sa, în care toate întâmplările sunt îndreptate spre Dumnezeu, în care omul găseşte adevărata dimensiune a vieţii sale şi, având temelia în aceasta, face pocăinţă.
RO EN
Din viața comunității

NOUTĂȚILE SĂPTĂMÂNII

Înscrieri pentru Pelerinajul în Tara Sfânta, din perioada 26 aprilie-5 mai 2015 Mai mult

2. AMANARE CONFERINTA! Mai mult

Conferințe A.S.C.O.R. Mai mult

Joi, 5 Martie 2015, in Aula Facultății de Drept a Universității București, la ora 18:30, va avea loc conferința "Sf. Cuvios Paisie Aghioritul - mărturia unui ucenic" Mai mult

Ultima oră: slujba de pomenire a poetului Mihai Eminescu, din 15 ianuarie, de la Cimitirul Bellu, va fi organizată de Patriarhia Română, şi va începe la ora 10:00. Cei care vor să participe împreună cu tinerii din ASCOR, se pot întâlni cu aceştia în curtea Paraclisului Universitar „Sfântul Nicolae“ – Ghica, la ora 9 :00. Mai mult

În ziua de 15 ianuarie, tinerii din ASCOR Bucureşti vor cinsti memoria marelui nostru poet, Mihai Eminescu, prin activităţile pe care le puteţi citi pe afişul ataşat. Mai mult

Duminică, 14 decembrie, tinerii din ASCOR vă invită, ca în fiecare an, în preajma Sărbătorilor Naşterii Domnului, la un Marş al Colindătorilor. Marşul se va desfăşura pe traseul Piaţa Romană – Piaţa Universităţii, iar întâlnirea colindătorilor va avea loc la ora 17:00, în Piaţa Romană. Mai mult

Cea de a treia conferinţă din cadrul Simpozionului "SERILE FILOCALICE – Dumitru Stăniloae”, ediţia a XIX-a, va avea loc miercuri 10 decembrie, la orele 18:00. Conferinţa, susţinută de Pr. Prof. Vasile Mihoc, cu titlul "Taina Euharistiei", se va desfăşura în Amfiteatrul „Dumitru Stăniloae" al Facultăţii de Teologie din Bucureşti. Mai mult

Cea de a doua conferinţă din cadrul Simpozionului “SERILE FILOCALICE – Dumitru Stăniloae”, ediţia a XIX-a, va avea loc duminică, 23 noiembrie, la orele 18:00. Conferinţa, susţinută de Pr. Prof. Dr. Gheorghe Holbea, poartă titlul „Filocalia – o provocare culturală şi duhovnicească pentru mediul universitar“ şi se va desfăşura în Amfiteatrul „Dumitru Stăniloae“ al Facultăţii de Teologie din Bucureşti. Mai mult

Miercuri, 19 noiembrie, la orele 18:00, în Aula Magna a Facultății de Drept din Bucureşti. va avea loc prima conferinţă din cadrul Simpozionului “SERILE FILOCALICE – Dumitru Stăniloae”, ediţia a XIX-a.
Conferinta, cu titlul ”Bucuria spovedaniei – dar dumnezeiesc”, va fi susţinută de Preasfințitul Părinte Macarie Drăgoi, Episcopul Europei de Nord. Mai mult

Marţi, 4 noiembrie, s-a încheiat vizita la Bucureşti a Arhimandritului Zaharia Zaharou, de la Mănăstirea “Sfântul Ioan Botezătorul”, din Essex, Anglia. Pe parcursul celor trei zile ale şederii sale la Bucureşti, Părintele Zaharia a susţinut două conferinţe – prima, la invitaţia ASCOR, a doua, la invitaţia Protoieriei Sector 3 Capitală, ambele cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel – şi şi-a lansat cartea “Omul cel tainic al inimii”, apărută la Editura “Basilica” a Patriarhiei Române. Mai mult

În vederea bunei desfăşurări a activităţilor prilejuite de praznicul Sfântului Dimitrie Basarabov, ASCOR face apel către toţi membrii comunităţii Paraclisului Universitar „Sf. Nicolae”, pentru ajutor în cazarea studenţilor care vor sosi la Bucureşti, să se închine Sfintelor Moaşte. Mai mult

Duminică, 5 octombrie 2014, a avut loc, la Paraclisul Universitar „Sf. Nicolae“ – Ghica, deschiderea anului universitar 2014-2015. La Te Deum – ul de după Dumnezeiasca Liturghie, a slujit, ca trimis şi reprezentant al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Părintele Mihai Aurel, vicar eparhial în Arhiepiscopia Bucureştilor. După slujbă, a urmat o agapă oferită de tinerii din ASCOR. Mai mult

Duminică, 5 octombrie, la Paraclisul Universitar „Sfântul Nicolae“ – Ghica, după Dumnezeiasca Liturghie, se va sluji un Te Deum pentru deschiderea anului universitar 2014-2015. Mai mult

1. Luni, 15 septembrie, orele 09:30, la sediul Scolii Gimnaziale "Sfintii Trei Ierarhi" , va avea loc festivitatea de deschidere a anului scolar 2014-2015. Va asteptam cu drag! Mai mult

Pelerinajul în Israel, din perioada 18-24 August a.c., se apropie de final. Vom reveni, cu impresii ale pelerinilor. Mai mult

Să îl ajutăm pe micuțul Siluan! Mai mult

Colectă de produse alimentare neperisabile pentru copii de la Valea Plopului Mai mult

Slujba de pomenire pentru Cuviosul Sofronie Saharov și Cuviosul Paisie Aghioritul Mai mult

Colectă pentru acoperirea cheltuielilor cu întreținerea bisericii Mai mult

A apărut nr. 15 al revistei „Schimbarea la Față‟, revista ASCOR-ului Bucureşti; revista se găseşte la pangarul bisericii noastre. Mai mult

Campanie de colectare 2%
pentru Fundația Tradiția Românească Mai mult

Vizita Preafericitului Părinte Patriarh Daniel Mai mult

Apel către părinții copiilor Mai mult


AGENDA SĂPTĂMÂNII

Impresii de la Locurile Sfinte Mai mult

Toate evenimentele
Întrebarea săptămânii
Vă rugăm să ne vorbiți despre acceptarea suferinței și a morții biologice ca binecuvântare Ascultă răspunsul
Trimite-ne o întrebare
Întrebări precedente
calendar ortodox
programul slujbelor

(30 martie - 5 aprilie 2015)


Marti
18:00 Acatistul Sf. Acoperământ al Maicii Domnului

Miercuri
14:00 Taina Sfintei Spovedanii
15:30 Liturghia Daruruilor mai înainte sfințite

Joi
18: 00 Acatistul Sf. Ierarh Nicolae

Vineri
14:00 Taina Sfintei Spovedanii;
18:00 Taina Sf. Maslu

Sambata
08.00 Utrenia;
09:00 Sfȃnta şi Dumnezeiasca Liturghie;
18:00 Priveghere

Duminica
Intrarea Domnului in Ierusalim

08.00 Ceasurile;
09:30 Sfȃnta şi Dumnezeiasca Liturghie;
18:00 Denie