EVANGHELIA DUMINICII

Ioan 1, 43-51

Duminica întâi din Post (a Ortodoxiei)


43. A doua zi voia să plece în Galileea şi a găsit pe Filip. Şi i-a zis Iisus: Urmează-Mi.
44. Iar Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei şi a lui Petru.
45. Filip a găsit pe Natanael şi i-a zis: Am aflat pe Acela despre Care au scris Moise în Lege şi proorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret.
46. Şi i-a zis Natanael: Din Nazaret poate fi ceva bun? Filip i-a zis: Vino şi vezi.
47. Iisus a văzut pe Natanael venind către El şi a zis despre el: Iată, cu adevărat, israelit în care nu este vicleşug.48. Natanael I-a zis: De unde mă cunoşti? A răspuns Iisus şi i-a zis: Mai înainte de a te chema Filip, te-am văzut când erai sub smochin.
49. Răspunsu-I-a Natanael: Rabi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti regele lui Israel.
50. Răspuns-a Iisus şi i-a zis: Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Mai mari decât acestea vei vedea.
51. Şi i-a zis: Adevărat, adevărat zic vouă, de acum veţi vedea cerul deschizându-se şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi coborându-se peste Fiul Omului.

CUVÂNT DE FOLOS

Liturghia Darurilor mai înainte Sfințite

Cea dintâi şi cea mai importantă caracteristică a Liturghiei Darurilor mai înainte sfinţite o reprezintă faptul că ea este o slujbă de seară.

1. Dintr-un punct de vedere formal, aceasta este o slujbă a Sfintei împărtăşanii ce urmează Vecerniei. La începutul dezvoltării sale era lipsită de solemnitatea pe care o are astăzi, aşa încât legătura sa cu slujba zilnică de seară era mai mult decât evidentă. Prima problemă se referă, deci, la caracterul vesperal al Liturghiei. Ştim deja că în tradiţia ortodoxă Sfânta Euharistie este întotdeauna precedată de o perioadă de postire deplină. Acestprincipiu general explică faptul că pentru Sfânta Euharistie, diferită ca formă de toate celelalte slujbe, nu s-a fixat o oră anume, pentru că timpul săvârşirii sale depinde în primul rând de caracterul zilei în care ea urmează a fi săvârşită. Astfel, la un praznic mare, Tipicul rânduieşte o împăuaşire foarte matinală, deoarece privegherea îndeplineşte rolul postului sau a pregătirii.

Pentru un praznic mic, fără priveghere, Sfânta Euharistie este mutată la o oră mai târzie, astfel încât — cel puţin teoretic — în oricare din zilele săptămânii ea trebuie să aibă loc la prânz. In cele din urmă, în zilele în care se rânduieşte un post aspru sau deplin de-a lungul zilei, Sfânta Euharistie — „întreruperea" postului — se primeşte seara. înţelesul acestor rânduieli, care din nefericire sunt complet uitate şi neglijate astăzi, este foarte simplu. Sfânta Euharistie fiind întotdeauna sfârşitul pregătirii, plinirea nădejdii, îşi are timpul său de săvârşire sau kairos, corelat cu durata postului deplin. Acesta din urmă fie ia forma unui Priveghi de toată noaptea, fie se ţine individual. în timp ce zilele de Miercuri şi Vineri ale Postului Mare sunt zile de abstinenţă totală, slujba Sfintei împărtăşanii, care este plinirea postului, devine o prăznuire de seară. Aceeaşi logică se aplică şi pentru ajunul Crăciunului şi cel al Bobotezei, care sunt de asemenea zile de postire deplină, şi în care, deci, Sfânta Euharistie se săvârşeşte după slujba vecerniei. Dacă, totuşi, ajunul acestor praznice cade Sâmbătă sau Duminică, care în tradiţia ortodoxă sunt zile euharistice, abstinenţa „totală" se rânduieşte Vinerea. Alt exemplu: daca Buna Vestire cade într-una din zilele Postului Mare, săvârşirea Sfintei Euharistii este rânduită după slujba vecerniei. Aceste rânduieli, care pentru mulţi par a fi arhaice şi nesmnificative astăzi,descoperă,de fapt,principiul fundamental al spiritualităţii liturgice ortodoxe: Sfânta Euharistie este întotdeauna sfârşitul pregătirii şi plinirea nădejdii; iar zilele de abstinenţă şi post, fiind cele mai puternice expresii ale Bisericii ca pregătire, sunt „încununate" cu împărtăşania cea de seară.

Miercurea şi Vinerea în timpul Postului, Biserica rânduieşte o abstinenţă totală de la mâncare până la apusul soarelui. Aceste zile sunt alese, deci, fiind potrivite pentru împărtăşania din timpul Postului care, după cum am spus mai devreme, reprezintă unul din cele mai importante mijloace sau „arme" în lupta duhovnicească de-a lungul postului. Zile pline de osteneli duhovniceşti şi fizice, ele sunt luminate de aşteptarea primirii viitoarei împărtăşiri cu Trupul şi Sângele lui Hristos, iar această aşteptare ne întăreşte în efortul nostru atât duhovnicesc cât şi fizic; îl transformă în osteneli ce caută spre bucuria împărtăşaniei de seară. „Ridica-voi ochii mei la munţi, de unde vine ajutorul meu".

Iar apoi, în lumina apropiatei întâlniri cu Hristos, cât de serioasă şi cât de importantă devine ziua pe care trebuie să o petrec în ocupaţii obişnuite; cât de multe lucruri triviale şi insignifiante, care umplu existenţa mea zilnică şi cu care sunt atât de obişnuit încât nu le mai acord atenţie, capătă o nouă semnificaţie. Fiecare cuvânt pe care-1 rostesc, fiecare fapt pe care-1 săvârşesc, fiecare gând ce-mi trece prin minte devin importante, unice, ireversibile şi fie se află în „acord" cu nădejdea mea în Hristos, fie în opoziţie cu aceasta. însuşi timpul, pe care de obicei îl „risipim" atât de uşor, se descoperă în adevăratul său sens, fie ca timp al mântuirii fie al osândei, întreaga noastră viaţă devine ceva ce a fost clădit prin venirea lui Hristos în această lume — înălţarea la El sau depărtarea de El, în întuneric şi nimicire.

Nicăieri nu găsim mai bine şi mai deplin descoperit adevăratul sens al postirii şi al Postului Mare, decât în zilele împărtăşaniei de seară - nu numai sensul Postului, ci şi al Bisericii şi al vieţii creştine, în totalitatea ei. În Hristos, toată viaţa, tot timpul, istoria, Cosmosul însuşi s-au transformat în aşteptare, pregătire, nădejde, înălţare. Hristos a venit, Împărăţia va veni! În „lumea aceasta", putem numai să anticipăm bucuria Împărăţiei. Ca şi Biserica, noi părăsim lumea aceasta în duh şi ne întâlnim la masa Domnului, unde, în taina inimii noastre, contemplăm lumina şi strălucirea Sa necreată. Această pregustare ne este dăruită, totuşi, pentru ca să dorim şi să iubim Împărăţia şi, mai mult, pentru o comuniune harică desăvârşită cu Dumnezeu, în „ziua cea neînserată" ce va să vină. Iar de fiecare dată când, anticipat, am gustat „pacea şi bucuria împărăţiei" ne întoarcem în această lume şi ne regăsim din nou pe un drum lung, îngust şi dificil. De la praznic ne întoarcem la viaţa postului— la pregătire şi aşteptare. Aşteptăm seara acestei lumi care ne va face părtaşi la „bucuria strălucirii sfintei slave a lui Dumnezeu", la începutul care nu va avea sfârşit.

 Alexander Schmemann
Postul Mare
RO EN
Din viața comunității

NOUTĂȚILE SĂPTĂMÂNII

Primăvara în inima ASCOR-ului Mai mult

Joi, 5 Martie 2015, in Aula Facultății de Drept a Universității București, la ora 18:30, va avea loc conferința "Sf. Cuvios Paisie Aghioritul - mărturia unui ucenic" Mai mult

Ultima oră: slujba de pomenire a poetului Mihai Eminescu, din 15 ianuarie, de la Cimitirul Bellu, va fi organizată de Patriarhia Română, şi va începe la ora 10:00. Cei care vor să participe împreună cu tinerii din ASCOR, se pot întâlni cu aceştia în curtea Paraclisului Universitar „Sfântul Nicolae“ – Ghica, la ora 9 :00. Mai mult

În ziua de 15 ianuarie, tinerii din ASCOR Bucureşti vor cinsti memoria marelui nostru poet, Mihai Eminescu, prin activităţile pe care le puteţi citi pe afişul ataşat. Mai mult

Duminică, 14 decembrie, tinerii din ASCOR vă invită, ca în fiecare an, în preajma Sărbătorilor Naşterii Domnului, la un Marş al Colindătorilor. Marşul se va desfăşura pe traseul Piaţa Romană – Piaţa Universităţii, iar întâlnirea colindătorilor va avea loc la ora 17:00, în Piaţa Romană. Mai mult

Cea de a treia conferinţă din cadrul Simpozionului "SERILE FILOCALICE – Dumitru Stăniloae”, ediţia a XIX-a, va avea loc miercuri 10 decembrie, la orele 18:00. Conferinţa, susţinută de Pr. Prof. Vasile Mihoc, cu titlul "Taina Euharistiei", se va desfăşura în Amfiteatrul „Dumitru Stăniloae" al Facultăţii de Teologie din Bucureşti. Mai mult

Cea de a doua conferinţă din cadrul Simpozionului “SERILE FILOCALICE – Dumitru Stăniloae”, ediţia a XIX-a, va avea loc duminică, 23 noiembrie, la orele 18:00. Conferinţa, susţinută de Pr. Prof. Dr. Gheorghe Holbea, poartă titlul „Filocalia – o provocare culturală şi duhovnicească pentru mediul universitar“ şi se va desfăşura în Amfiteatrul „Dumitru Stăniloae“ al Facultăţii de Teologie din Bucureşti. Mai mult

Miercuri, 19 noiembrie, la orele 18:00, în Aula Magna a Facultății de Drept din Bucureşti. va avea loc prima conferinţă din cadrul Simpozionului “SERILE FILOCALICE – Dumitru Stăniloae”, ediţia a XIX-a.
Conferinta, cu titlul ”Bucuria spovedaniei – dar dumnezeiesc”, va fi susţinută de Preasfințitul Părinte Macarie Drăgoi, Episcopul Europei de Nord. Mai mult

Marţi, 4 noiembrie, s-a încheiat vizita la Bucureşti a Arhimandritului Zaharia Zaharou, de la Mănăstirea “Sfântul Ioan Botezătorul”, din Essex, Anglia. Pe parcursul celor trei zile ale şederii sale la Bucureşti, Părintele Zaharia a susţinut două conferinţe – prima, la invitaţia ASCOR, a doua, la invitaţia Protoieriei Sector 3 Capitală, ambele cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel – şi şi-a lansat cartea “Omul cel tainic al inimii”, apărută la Editura “Basilica” a Patriarhiei Române. Mai mult

În vederea bunei desfăşurări a activităţilor prilejuite de praznicul Sfântului Dimitrie Basarabov, ASCOR face apel către toţi membrii comunităţii Paraclisului Universitar „Sf. Nicolae”, pentru ajutor în cazarea studenţilor care vor sosi la Bucureşti, să se închine Sfintelor Moaşte. Mai mult

Duminică, 5 octombrie 2014, a avut loc, la Paraclisul Universitar „Sf. Nicolae“ – Ghica, deschiderea anului universitar 2014-2015. La Te Deum – ul de după Dumnezeiasca Liturghie, a slujit, ca trimis şi reprezentant al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Părintele Mihai Aurel, vicar eparhial în Arhiepiscopia Bucureştilor. După slujbă, a urmat o agapă oferită de tinerii din ASCOR. Mai mult

Duminică, 5 octombrie, la Paraclisul Universitar „Sfântul Nicolae“ – Ghica, după Dumnezeiasca Liturghie, se va sluji un Te Deum pentru deschiderea anului universitar 2014-2015. Mai mult

1. Luni, 15 septembrie, orele 09:30, la sediul Scolii Gimnaziale "Sfintii Trei Ierarhi" , va avea loc festivitatea de deschidere a anului scolar 2014-2015. Va asteptam cu drag! Mai mult

Pelerinajul în Israel, din perioada 18-24 August a.c., se apropie de final. Vom reveni, cu impresii ale pelerinilor. Mai mult

Să îl ajutăm pe micuțul Siluan! Mai mult

Colectă de produse alimentare neperisabile pentru copii de la Valea Plopului Mai mult

Slujba de pomenire pentru Cuviosul Sofronie Saharov și Cuviosul Paisie Aghioritul Mai mult

Colectă pentru acoperirea cheltuielilor cu întreținerea bisericii Mai mult

A apărut nr. 15 al revistei „Schimbarea la Față‟, revista ASCOR-ului Bucureşti; revista se găseşte la pangarul bisericii noastre. Mai mult

Campanie de colectare 2%
pentru Fundația Tradiția Românească Mai mult

Vizita Preafericitului Părinte Patriarh Daniel Mai mult

Apel către părinții copiilor Mai mult


AGENDA SĂPTĂMÂNII

Impresii de la Locurile Sfinte Mai mult

Toate evenimentele
Întrebarea săptămânii
Vă rugăm să ne vorbiți despre acceptarea suferinței și a morții biologice ca binecuvântare Ascultă răspunsul
Trimite-ne o întrebare
Întrebări precedente
calendar ortodox
programul slujbelor

(2 - 8 martie 2015)


Marti
18:00 Acatistul „Sf. Acoperământ al Maicii Domnului“

Miercuri
13:00 Taina Sfintei Spovedanii;
16:00 Liturghia Darurilor mai înainte Sfinţite

Vineri
13:00 Taina Sfintei Spovedanii;
18:00 Taina Sfântului Maslu

Sambata
08.00 Utrenia;
09:00 Sfȃnta şi Dumnezeiasca Liturghie;
17:00 Vecernie cu litie

Duminica
08.00 Utrenia;
09:30 Sfȃnta şi Dumnezeiasca Liturghie