EVANGHELIA DUMINICII

Ev. Marcu IX, 17-32; Matei IV, 25; V, 1-12

Duminica a IV-a din Post (a Sf. Ioan Scărarul; Vindecarea fiului lunatic)

 
17.Şi I-a răspuns Lui unul din mulţime: Învăţătorule, am adus la Tine pe fiul meu, care are duh mut.
18.Şi oriunde-l apucă, îl aruncă la pământ şi face spume la gură şi scrâşneşte din dinţi şi înţepeneşte. Şi am zis ucenicilor Tăi să-l alunge, dar ei n-au putut.
19.Iar El, răspunzând lor, a zis: O, neam necredincios, până când voi fi cu voi? Până când vă voi răbda pe voi? Aduceţi-l la Mine.
20.Şi l-au adus la El. Şi văzându-L pe Iisus, duhul îndată a zguduit pe copil, şi, căzând la pământ, se zvârcolea spumegând.
21.Şi l-a întrebat pe tatăl lui: Câtă vreme este de când i-a venit aceasta? Iar el a răspuns: din pruncie.
22.Şi de multe ori l-a aruncat şi în foc şi în apă ca să-l piardă. Dar de poţi ceva, ajută-ne, fiindu-Ţi milă de noi.
23.Iar Iisus i-a zis: De poţi crede, toate sunt cu putinţă celui ce crede.
24.Şi îndată strigând tatăl copilului, a zis cu lacrimi: Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele.
25.Iar Iisus, văzând că mulţimea dă năvală, a certat duhul cel necurat, zicându-i: Duh mut şi surd, Eu îţi poruncesc: Ieşi din el şi să nu mai intri în el!
26.Şi răcnind şi zguduindu-l cu putere, duhul a ieşit; iar copilul a rămas ca mort, încât mulţi ziceau că a murit.
27.Dar Iisus, apucându-l de mână, l-a ridicat, şi el s-a sculat în picioare.
28.Iar după ce a intrat în casă, ucenicii Lui L-au întrebat, de o parte: Pentru ce noi n-am putut să-l izgonim?
29.El le-a zis: Acest neam de demoni cu nimic nu poate ieşi, decât numai cu rugăciune şi cu post.
30.Şi, ieşind ei de acolo, străbăteau Galileea, dar El nu voia să ştie cineva.
31.Căci învăţa pe ucenicii Săi şi le spunea că Fiul Omului se va da în mâinile oamenilor şi-L vor ucide, iar după ce-L vor ucide, a treia zi va învia.
32.Ei însă nu înţelegeau cuvântul şi se temeau să-L întrebe.
 
Şi mulţimi multe mergeau după El, din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea şi de dincolo de Iordan.
Văzând mulţimile, Iisus S-a suit în munte, şi aşezându-se, ucenicii Lui au venit la El.
Şi deschizându-şi gura, îi învăţa zicând:
Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor este împărăţia cerurilor.
Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia.
Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul.
Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează de dreptate, că aceia se vor sătura.
Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui.
Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu.
Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema.
Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a lor este împărăţia cerurilor.
Fericiţi veţi fi voi când vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, minţind din pricina Mea.
Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata voastră multă este în ceruri, că aşa au prigonit pe proorocii cei dinainte de voi.
 


CUVÂNT DE FOLOS

Cateheze IV
DOCUMENTAR

Alege-ți modelul: Domnul Iisus Hristos

Filmul face parte dintr-o serie de documentare 'Alege-ți modelul' care își dorește să creeze conștientizare că modelele există și că trebuie doar să le accesam.

Emotion Philms Production
RO EN
Din viața comunității

NOUTĂȚILE SĂPTĂMÂNII

Conferințe ASCOR în Postul Mare Mai mult

Citirea Psaltirii în biserică, în timpul Postului Mare Mai mult

Reluarea programului de marți și joi seară: Discuţii libere cu tinerii - „Biserica, în dialog cu tinerii Mai mult

Liceul Teoretic „Sfinții Trei Ierarhi” și-a cinstit marți ocrotitorii spirituali. Mai mult

Botezul Domnului 2018 Mai mult

25 de ani de slujire in Biserica studenților, 25 de ani alături de studenți, alături de A.S.C.O.R.
La mulți ani, părinte Vasile! Mai mult

Târgul faptelor bune Mai mult

Apel către părinții copiilor Mai mult


AGENDA SĂPTĂMÂNII

Impresii de la Locurile Sfinte Mai mult

Toate evenimentele
calendar ortodox
programul slujbelor

Săptămâna 19 - 25 martie


Marti
18:00 Acatistul „Sf. Acoperământ al Maicii Domnului“

Miercuri
14:00 Taina Sfintei Spovedanii;
18:00 Denie și Canonul Sfântului Andrei Criteanu

Vineri
14:00 Taina Sfintei Spovedanii
18:00 Denie și Acatistul Bunei Vestiri

Sambata
08.00 Utrenia
09:00 Dumnezeiasca Liturghie
17:00 Priveghere

Duminica
08.00 Ceasurile
09:30 Dumnezeiasca Liturghie

* * *

Biserica este deschisa zilnic, dupa cum urmeaza:
Luni: 07:00 - 19:00
Marti: 07:00 - 20:00
Miercuri: 07:00 - 22:00
Joi: 07:00 - 20:00
Vineri: 07:00 - 22:00
Sambata: 07:00 - 21:00
Duminica: 07:00 - 15:00